Isplata božićnica borovskim penzionerima počinje 7.decembra

Iz Opštine Borovo obaveštavaju penzionere koji imaju prebivalište na području Opštine Borovo na dan 29.novembra 2022 god. i koji su na popisu Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje, da božićnice koje se finansiraju iz opštinskog budžeta, mogu preuzeti na blagajni FINE od 7. do 28.decembra. Uz ličnu kartu moraju predočiti i osobni broj osiguranika pod kojim se svaki korisnik vodi u Hrvatskom zavodu za penziono osiguranje i upisan je na Rešenju o penziji ili odresku o isplati penzije.

Za penzionere koji usled zdravstvenih tegoba nisu u mogućnosti da lično odu do FINA-e, božićnicu (uz predočenje navedenih dokumenata korisnika) može preuzeti bliži srodnik ili osoba od poverenja, obaveštavaju iz Opštine Borovo.