Dožupan Jeremić ocenio Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Iako je od donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina prošlo 20 godina pred nama su još brojni izazovi, vezano za njegovo provođenje i unapređenje položaja nacionalnih manjina, ocenio je u izjavi medijima Srđan Jeremić, zamenik župana Vukovarsko-sremske županije iz reda srpske nacionalne manjine.
– Kada ga rezimiramo možemo reći da se on u nekim segmentima i jeste ispunio. Srbima i ostalim nacionalnim manjinama zagarantovana su određena mesta shodno njihovom broju i u Saboru RH i u gradskim i opštinskim većima, u izvršnim telima gradova, opština i županija, međutim mnoge stvari nisu realizovane. Pohvaliću da smo napravili iskorake u domenu kulturne autonomije, tu su izdvojena značajna sredstva kada su u pitanju pripadnici nacionalnih manjina, ali suštinska pitanja nisu na adekvatan način rešena. Obrazovanje i prenos osnivačkih prava nisu rešeni, zatim proporcionalno zapošljavanje u državnim javnim službama, službena upotreba jezika i pisma apsolutno nje rešena ni nakon dvadeset godina. I status izbornih institucija konkretno Srba nije na adekvatan način još uvek rešen, tako da su to još mnogi izazovi koji pred nama stoje – rekao je u izjavi medijima dožupan Jeremić.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obeležava 10. decembra, dožupan Jeremić kao predsednik županijske Komsije za ljudska prava u Palati Srem u Vukovaru ugostiće pravobraniteljku Tenu Šimonović Einwalter i njenu zamenicu.
– Organizovaćemo zajedničku tribinu gde će pravobraniteljka i njena zamenica dati pregled stanja ljudskih prava u prošloj godini shodno njihovom izveštaju prema Hrvatskom saboru pa ćemo videti da mnogo toga kao i onog što se tiže Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina još uvek nije realizovano. Pred nama su teške godine borbe za ostvarivanje fundamentalnih, ljudskih, građanskih i manjinskih prava, ali to je naš zadatak. Mislim da tu sve nacionalne manjine zaista moraju stajati zajednički jer samo na takav način možemo napraviti iskorake u pozitivnom smeru – zaključio je dožupan Jeremić.
S.M