Postavljeno pet agrometeoroloških stanica na podružju VSŽ

Spread the love
Exif_JPEG_420

U okviru projekta „Izrada sistema prikupljanja, obrade i upravljanja agrometeorološkim podacima“, koji Vukovarsko-sremska županija provodi u saradnji sa Poljoprivredno-preduzetničkim inkubatorom Drenovci, postavljeno je 5 agrometeoroloških stanica kod 5 poljoprivrednih gazdinstava na području naše županije.

Budući da projekt ima naglasak na visoko dohodovnu biljnu proizvodnju kao što su vinogradarstvo, voćarstvo i povrtlarstvo, stanice su postavljene na 5 različitih kultura – jabuka, breskva, šljiva, začinska paprika i vinova loza, te će se putem praćenja i prikupljanja podataka koristiti postojeći, ali i razvijati novi prognostički modeli. Sledi uspostava korisničke stranice za pristup podacima, te istraživanja o mogućnostima pojave bolesti i štetnika na kulturama obuhvaćenim projektom, kao i uspostava i ažuriranje prognostičkih modela, izvestili su iz Vukovarsko-sremske županije.

Prikupljanjem agrometeoroloških podataka, njihovom obradom i pravovremenim prosleđivanjem poljoprivrednim proizvođačima omogućiće se pravovremeno donošenje sigurnih odluka za provođenje agrotehničkih mera, te povećati sigurnosti proizvodnje, njena ekonomsku održivost i smanjiti uticaj na životnu sredinu.