Javni poziv za popisivače poljoprivrede produžen do 24.juna

Spread the love

Javni poziv za popisivače poljoprivrede koji je raspisao Državni zavod za statistiku produžen je do 24.juna zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata u pojedinim Opštinama. Zainteresovani za učešće u popisu treba da popune prijavu i stručni test znanja o poljoprivredi na internetskim stranicama popisa www.popispoljoprivrede.hr.
 
Popis poljoprivrede biće proveden na području Republike Hrvatske u periodu od 14. septembra do 14. oktobra ove godine. Popisivanje zahteva puni dnevni angažman popisivača, uključujući rad subotom i nedeljom, pa je nužno da kandidat za popisivača u tom periodu nema drugih poslovnih ili školskih obaveza..
 
Uslovi za prijavu su da je kandidat za popisivača punoletan i da ima najmanje završenu srednju školu u trajanju od tri godine. Rezultati odabira kandidata za popisivače biće objavljeni do sredine avgusta.
 
Za izabrane kandidate biće organizovana obavezna obuka, na kojoj će biti upoznati sa metodologijom i organizacijom popisa. Obuka kandidata biće organizovana u svim županijama u avgustu i septembru ove godine, izvestili su iz Državnog zavoda za statistiku.