VSNM Borovo nastavlja akciju “Zajedno za Đoleta”

Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo nastavlja humanitarnu akciju “Zajedno za Đoleta” za pomoć mladom Đorđu Drobiću iz Borova koji je početkom  godine teško stradao u saobraćajnoj nesreći, a od aprila se nalazi u Krapinskim toplicama.

U prošloj akciji, održanoj tokom leta, prikupljena su sredstva u iznosu od 15 hiljada kuna za troškove smeštaja i boravka roditelja Đorđa Drobića koji svom sinu pomažu u oporavku, a budući da su lekari odobrili još šest meseci rehabilitacije za ovog mladića, potrebno je prikupiti još 15 hiljada kuna za smeštaj roditelja.

Donacije se mogu uplatiti u Radio Borovu i Zajedničkom veću opština Vukovar, radnim danima od 8 do 15 časova ili na žiro-račun  broj: HR73 2500 0091 5011 4843 6.