U “Baštini” reportažni zapis s Dana nacionalnih manjina VSŽ

U današnjoj “Baštini” donosimo reporatažni zapis sa obeležavanja Dana nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru. Svoju bogatu kulturu, tradiciju i gastronomiju predstavile su rusinska, srpska, bošnjačka, mađarska, ukrajinska, slovačka i nemačka nacionalna manjina. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta.