Raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć penzionerima sa prebivalištem na području VSŽ za 2022. godinu

Župan Vukovarsko-sremske županije, 10. juna raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć penzionerima sa prebivalištem na području Vukovarsko-sremske županije za…

Više... Raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć penzionerima sa prebivalištem na području VSŽ za 2022. godinu