RAPSODIJA d.o.o.
Glavna 5A, 32227 Borovo
Telefon: 032 438 238, Fax 032 438 239
e-mail: marketing@radio-borovo.hr, urednik@radio-borovo.hr

DIREKTOR
Dragana Bošnjak

GLAVNI UREDNIK
Dragana Zečević

REDAKCIJA
Dragana Zečević, Dragana Bošnjak, Snežana Velebit, Sandra Mijatović

REŽIJA
Borislav Vuković, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević

MARKETING
Ružica Radulović