SDSS-ova Dragana Jeckov apelovala na Vladu da pronađe način i amortizuje veliki gubitak koji preti lokalnim budžetima zbog depopulacije

Jedna od važnijih reformi u prošlom mandatu Vlade bilo je uvođenje Fonda fiskalnog izravnanja 2018. godine, kojim su osnaženi budžeti manje razvijenih jedinica lokalne samouprava…

Više... SDSS-ova Dragana Jeckov apelovala na Vladu da pronađe način i amortizuje veliki gubitak koji preti lokalnim budžetima zbog depopulacije