22/04/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Evropski dom Vukovar: Preporuke za provođenje ciljeva održivog razvoja u lokalnim zajednicama

2 min read

Projektom Lokalne politike pod povećalom – praćenje provođenja Ciljeva održivog razvoja u lokalnim zajednicama platforma CROSOL iz Zagreba u partnerstvu s Evropskim domom Vukovar, Omladinskim udruženjem Podum iz Otočca te Citizens Foundation s Islanda kroz područje politika vezanih uz ciljeve održivog razvoja ima za cilj rad na jačanju zagovaračkih kapaciteta i watchdog uloga lokalnih organizacija civilnog društva u Vukovarsko-sremskoj i Ličko – senjskoj županiji. Projekat je finansiran od strane Fonda za aktivno građanstvo (ACF) u Hrvatskoj.

Evropski dom Vukovar u ulozi partnera provodio je u svojoj lokalnoj zajednici aktivnosti vezane za rodnu ravnopravnost, a deo istraživanja je bio posvećen LGBTIQ+ osobama. Tema rodne ravnopravnosti se pokazala kao jedna od tema koja je na krajnjem istoku Republike Hrvatske najmanje zastupljena u javnom životu.

Na osnovu provedenog istraživanja na području Vukovarsko-sremske županije Evropski dom Vukovar kreirao je preporuke, među kojima su najvažnije: preporuka je osnivanje Komisije za ravnopravnost spolova kako na nivou Grada Vukovara tako i drugih gradova i opština na području VSŽ; odabrati gradske urede/opštinska odeljenja koja će definisati programe/mere/aktivnosti koji će biti predmet rodnih analiza budžeta u početnoj fazi; organizovati edukacije i radionice kako za zainteresovane građane tako i za službenike na lokalnom nivou vlasti; uključivati građanke i građane u sve faze budžetskog ciklusa organizovanjem javnih rasprava i tribina s namerom prepoznavanja potreba i prioriteta žena i muškaraca, LGBTIQ+ osoba različitih dobnih grupa, nivoa obrazovanja, imovinskog statusa itd. te organizovati kampanje u cilju veće vidljivosti po pitanju vrednovanja rada žena i muškaraca.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.