17/04/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

VSŽ: Javni poziv za pomoć penzionerima za 2024. godinu

2 min read

Vukovarsko-sremska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć penzionerima sa prebivalištem na području naše županije za 2024. godinu. Županija će prijaviteljima koji ispune uslove iz Javnog poziva osigurati vrednosni poklon bon, koji će se dodeljivati do 4 puta godišnje u maksimalnom iznosu do 80,00 €, koji će koristi za kupovinu prehrambenih proizvoda.

Podnosilac zahteva treba da ima prebivalište na području Vukovarsko-sremske županije, mora biti korisnik penzionog prava u Republici Hrvatskoj ili u inostranstvu, mesečni iznos penzionih primanja u mesecu pre podnošenja zahteva ne sme prelaziti cenzus za samca od 270,00 €, za bračnog ili izvanbračnog para od 550,00 €, podnosilac zahteva i supružnik ili izvanbračni drug  ne sme imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, deonica i sl) osim primanja po osnovi penzionog prava.

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposredno u pisarnicu Županije.

Javni poziv otvoren je 19. marta i traje 30 dana od dana objave na Internet stranici županije.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.