23/02/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Na području VSŽ živi oko 24 hiljade osoba s invaliditetom, koje se susreću s brojnim problemima

4 min read

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Palati Srem u Vukovaru u sredu je održana proširena sednica Županijske Koordinacije za ljudska prava, kojoj su uz predstavnike Vukovarsko-sremske županije i jedinica lokalne samouprave prisustvovali i predstavnici ustanova i udruženja, koji rade s invalidnim osobama.

O ulozi lokalne zajednice u izjednačavanju mogućnosti za osobe sa invaliditetom govorio je savetnik pravobranitelja za osobe sa invaliditetom Mario Burek iz Područnog ureda Osijek.

– Problemi su brojni, od otežanog ostvarivanja prava u pojedinim sistemima do diskriminacije prilikom zapošljavanja. Naglasak smo danas stavili na ono što je u nadležnosti županija i jedinica lokalne samouprave, a to su pristupačnost i mobilnost, što je preduslov da bi se osobe s invaliditetom mogle uključiti u sve životne aktivnosti. Taj problem je najizraženiji u ruralnim područjima – rekao je Burek.

U Vukovarsko-sremskoj županiji živi oko 24 hiljade osoba sa invaliditetom, uključujući i decu s teškoćama u razvoju, a u pet slavonskih županija, koje pokriva Područni ured u Osijeku, više od 117 hiljada.

– U proteklih pet godina rada nama se obratilo oko 2300 osoba s različitim upitima i pritužbama. Te brojke rastu, kako je vidljivost Ureda veća, a ljudi osvešteni da znaju prepoznati kršenje prava i diskriminaciju i znaju kome mogu da se obrate. Od otvaranja područnih ureda svake godine te brojke su sve veće – ističe savetnik pravobranitelja.

Sednici Županijske Koordinacije za ljudska prava prisustvovala je i Ivana Sučić iz Udruženja B.a.b.e. i Sigurne kuće Vukovarsko-sremske županije, koja se u izjavi medijima osvrnula na novi Zakon o inkluzivnom dodatku.

– Zakon je vrlo dobar i predstavlja iskorak u odnosu na dosadašnja zakonska rešenja, ali ostaje sporan članak 20. po kojem se osobama koje imaju pravo na inkluzivni dodatak to pravo ne priznaje za vreme smeštaja u sklonište za žrtve porodičnog nasilja i prilikom organizovanog stanovanja. To ne doprinosi ravnopravnom položaju osoba s invaliditetom jer u slučaju kada ti ljudi budu izvojeni od svojih porodica i dolaze u privremeni smeštaj ukidaju im se prava koja su do tada imali – upozorila je Sučićeva, podsetivši da je na sporni članak upozorila i pravobraniteljka za osobe s invaliditetom.

Predsednik Županijske Koordinacije za ljudska prava i zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić podsetio je da Vukovarsko-sremska županija izdvaja značajna sredstva za programe koji su usmereni na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

– U martu ove godine napravili smo značajan iskorak s osnivanjem Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-sremske županije. Cilj nam je da kod dece što ranije detektiramo određene probleme u psihofizičkom razvoju, kako bi im se pravovremeno pružila adekvatna terapija. Nažalost, interes je veliki. Njegovi kapaciteti su već popunjeni, tako da ćemo morati ići na proširenje kapaciteta – poručio je Jeremić.

Pohvalio je kvalitetan rad udruženja koja brinu o deci s teškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom na području naše županije, a posebno rad Udruženja roditelja dece s teškoćama u razvoju “Vukovarski leptirići”. Ti pozitivni primeri su putokaz u kom pravcu treba ići, kako bi se poboljšao položaj osoba s invaliditetom. 

D.Z.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.