18/05/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Zajedničko veće opština objavilo novi Javni konkurs za kapitalne donacije

3 min read

U okviru raspoloživih sredstava osiguranih u Državnom budžetu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, a na osnovu Poziva Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Zajedničko veće opština raspisalo je 27. novembra Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za kapitalne donacije. Podnosiocima prijava na raspolaganju je iznos od 338 hiljada evra.

Pravo na dodelu finansijskih sredstava za kapitalne donacije mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave, u kojima je udeo pripadnika srpske nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika najmanje 51 %, prema Popisu stanovništva 2021. te županijska, gradska i opštinska veća srpske nacionalne manjine s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije.

Finansijska sredstva dodeljuju se za provođenje aktivnosti iz Operativnih programa nacionalnih manjina za period od 2021. do 2024. godine, odnosno projekata koji imaju za cilj povećanje i očuvanje vrednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine i drugu dugotrajnu imovinu, kao što su kupovina ili izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, energetska obnova, sanacija, uređenje i opremanje društvenih domova, kulturnih centara, prostora sportskih klubova, etno kuća i drugih objekata javne i društvene namene, koji su u vlasništvu prijavitelja na konkurs ili će do isteka projekta postati vlasništvo prijavitelja, u državnom ili vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave), u kojima se organizovano okupljaju i deluju pripadnici srpske nacionalne manjine.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje su usmerene na daljnje unapređenje položaja i prava pripadnika srpske nacionalne manjine te zaštitu i promovisanje njihovog kulturnog, nacionalnog, jezičkog i verskog identiteta.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave konkursa na internet stranici www.zvo.hr i na oglasnoj tabli ZVO.

Prijave se podnose neposredno dolaskom u Zajedničko veće opština ili preporučeno poštom na adresu: ZVO, Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar.

Dodatne informacije vezane za pripremu i podnošenje prijava na Javni konkurs mogu se zatražiti u pisanom obliku na e-adresu: ured@zvo.hr ili na telefon 032 422 750.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.