22/05/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Novi lekovi, ortopedska i druga pomagala na listama HZZO-a

2 min read

U utorak, 12. septembra u Zagrebu održana je 80. redovna sednica Upravnog veća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).  U redovnoj proceduri na liste lekova HZZO-a stavljene su generičke paralele već postojećih lekova, a od novih lekova na osnovnu listu su stavljeni: lek anifrolumab za lečenje sistemskog eritemskog lupusa (SLE) te lek ascinimib za lečenje hronične mijeloične leukemije, koji je klinička paralela postojećim lekovima. U redovnoj proceduri na liste ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a stavljene su nove generacije istovrsnih pomagala, stavljena su istovrsna pomagala iz grupa obloge za rane, pomagala za disanje i pomagala za urogenitalni sistem. Utvrđene su izmene i dopune indikacije broj 306 za uređaj i senzor FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System i senzor FreeStyle Libre 2 Flash Glucose Monitoring System. Besplatno korištenje FreeStyle Libre senzora za merenje glukoze, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je proširio na sve osobe s dijabetesom tipa 1, tipa 2 i drugim oblicima te bolesti, koje primaju četiri i više doza inzulina dnevno.  Na osnovu pojedinačnih predloga predstavnika proizvođača povećana je cena pomagala iz grupa proteze za ruke, proteze za noge, potrošni delovi za proteze za noge, pomagala za kretanje, pomagala za probavni sistem, stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sistem, pomagala za disanje, očna i tiflotehnička pomagala, pomagala za govor i druga pomagala, navode iz HZZO-a.  Foto: HZZO 

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.