21/09/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Pri kraju provođenje projekta SUPPORT Udruženja roditelja dece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

4 min read

Udruženje roditelja dece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirići privodi još jedan hvalevredan projekat kraju, skupa s partnerskom organizacijom Udruženjem „Zlatni dani“ iz Štitara. Projekt SUPPORT – izgradnja kapaciteta Organizacija civilnog društva za rad s decom i mladima s teškoćama u kriznim situacijama je započeo 23. marta 2022., a završava 21. septembra 2023. godine.

Ukupna vrednost projekta iznosila je 60.798,48 EUR, 85% tog iznosa finansira Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15% osigurano putem potpore Ureda za udruženja Vlade Republike Hrvatske.

Kroz projekat je osigurana nova tehnologija koja omogućava komunikaciju dece i njihovih roditelja s terapeutima čak i kada su konvencionalni kanali komunikacije otežani. Interaktivna tabla, tableti, asistivna tehnologija i nova softverska rešenja postali su ključni alati koji su obogatili terapijski pristup i omogućili deci da uče i razvijaju se na način koji im je zanimljiv i poticajan.

Pored toga deci je pružena sveobuhvatna psihološka podrška, prilagođena njihovim potrebama te su dobili dragocjenu pomoć u učenju koja je osnažila njihov akademski napredak. Svakodnevna podrška omogućila im je osećaj sigurnosti i razumevanja, stvarajući poticajno okruženje za njihov emocionalni i kognitivni razvoj. Nova softverska rešenja za potpomognutu komunikaciju isprobala su istu s neverbalnom decom. Takođe su ojačani i kapaciteti stručnog kadra kroz različite edukacije, uključujući područja dijagnostike, asistivne tehnologije, terapijskog hranjenja te integracije primitivnih refleksa. Za provođenje istog osigurani su i najnoviji dijagnostički testovi poput testa za dijagnostiku autizma, pred veštine čitanja i pisanja, test inteligencije, za poremećaj pažnje i hiperaktivnosti i dr., kako bismo pružili sveobuhvatan uvid u ponašajne karakteristike dece te im osigurali brzu procenu i ciljanu podršku, rano uključivanje u rehabilitacijske programe te ostvarivanje različitih socijalnih prava, navodi se u saopštenju.

Ovaj inovativni korak osiguraće roditeljima i starateljima brži pristup dijagnostici, eliminirajući potrebu za putovanjem u Zagreb i izbegavajući duge liste čekanja. Naš cilj je osigurati da svako dete koje treba procenu i podršku to dobije na vreme, bez nepotrebne odgode! Jedan od važnih aspekata projekta bila je i organizacija online radionica za roditelje i predstavnike organizacija civilnog društva. Kroz ove radionice, pružili smo podršku roditeljima u njihovom svakodnevnom radu s decom te delili informacije s drugim organizacijama civilnog društva kako bi zajednički unapredili svoja znanja u području rada s decom te upotrebu asistivne tehnologije za potpomognutu komunikaciju.

Kao i vek opremili smo i našu partnersku organizaciju didaktikom za rad, nameštajem te interaktivnom tablom i tabletima i na taj način potakli razvoj ruralnog područja (Štitar).

Ovaj projekt demonstracija je snage saradnje između različitih institucija i organizacija u postizanju pozitivne društvene promene. Zahvaljujemo se svima koji su podržali ovaj projekat i pridružili nam se na ovom važnom putovanju, saopštili su iz ovog udruženja.

Tekst, foto i video: Udruženje roditelja dece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.