18/05/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

UZOSIO „Golubica“ Vukovar nastavlja s programom „MOŽEMO I MI III“ – „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za period 2023. do 2025.“

4 min read

Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar na osnovu potpisanog Ugovora o dodeli finansijskih sredstava sa Ministarstvom rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike nastavlja s provođenjem trogodišnjeg programa pod nazivom „MOŽEMO I MI III“ – „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za period 2023. do 2025.“ i u sledećem trogodišnjem periodu, a program će biti proveden u periodu od 01.juna 2023. do 31. maja 2026. godine.

Nosilac programa je Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, a program se provodi u partnerstvu sa Gradom Vukovarom i Javnom ustanovom za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“. Sredstva za provođenje programa osigurava Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike te je za prvu godinu provođenja osiguran iznos od 25.000,00 €.

Glavni ciljevi programa su poboljšanje kvalitete življenja osobama s intelektualnim oštećenjima, povećanje kvalitete socijalnih usluga vaninstitucionalne nege i razvoj saradničkih odnosa među partnerima i saradnicima.

Provođenje programa predstavlja razvoj alternativnih inovativnih usluga namenjenih osobama s intelektualnim oštećenjima, koja doprinosi poboljšanju fizičke, psihičke i zdravstvene sposobnosti korisnika kao preduslov za ostanak u svome domu, odnosno u trenutnom vaninstitucionalnom obliku nege. Provođenjem programa ujedno se povećava i kvaliteta socijalnih usluga poludnevnog boravka i organizovanog stanovanja koje pruža nosilac programa te osigurava prevencija institucionalizacije kako za korisnike socijalnih usluga kod nosioca programa, tako i za osobe s intelektualnim oštećenjima koji su u svojim domovima.

Programom se pružaju usluge psihofizičke rehabilitacije: sportsko rekreativnih aktivnosti, kineziterapije, zdravstvenog programa i socijalizacijskih aktivnosti osobama s intelektualnim oštećenjem.

Aktivnosti će biti provodene u prostoru Udruženja, prostoru KK Dunavski raj Vukovar i objektima JU Sportski objekti Vukovar, kao i drugim mestima u okviru organizovanih takmičenja.

Rad sa korisnicima provoditi će se svakodnevno pod stručnim nadzorom, a sve će biti prilagođeno i odmereno imajući u vidu motorički status svakog korisnika te njegovu sposobnost praćenja i izvođenja.

Program je namenjen osobama s intelektualnim oštećenjima starijim od 15 godina sa područja Grada Vukovara. Na programu je zaposlena jedna stručna osoba zadužena za neposredni rad s korisnicima programa.

– Šta sport znači za osobe s intelektualnim oštećenjem pokazali smo kroz proteklih šest godina, te se nadamo da ćemo i ove naredne tri godine biti isto tako, ako ne i više uspešni, a sve u cilju poboljšanja kvalitete življenja osoba s intelektualnim oštećenjem. Koristimo ujedno priliku i pozvati sve zainteresovane osobe s intelektualnim oštećenjem starije od 15 godina da se uključe u programske aktivnosti i na vreme započnu sa brigom o svom zdravlju – piše u saopštenju Udruženja za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.