26/09/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

OBŽ objavila Javni konkurs za subvencionisanje kamata za stambene kredite

2 min read

Osječko-baranjska županija objavila je 10. marta Javni konkurs za subvencionisanje kamata za stambene kredite, u okviru projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja privrede”.

Korisnici subvencije mogu biti svi hrvatski državljani, s prebivalištem i radnim odnosom na području Osječko-baranjske županije, koji ispunjavaju uslove za dobijanje kredita poslovne banke za kupovinu stana ili kuće na području Županije.

Na odobrene stambene kredite subvencioniše se kamatna stopa od jednog postotnog poena, prvih deset godina otplate kredita, i to najviše do iznosa od 66.500 evra odobrenog kredita, pod uslovom da je minimalni rok otplate kredita petnaest godina. Odobreni stambeni kredit može biti i u višem iznosu, a najviše do 135.000 evra, odnosno 150.000 evra, ako u domaćinstvu živi osoba s utvrđenim invaliditetom 80% i više, ali u tom slučaju kamatu na razliku kredita u celosti snosi korisnik kredita.

Zahtev za odobravanje subvencije kamate na kredit podnosi se poslovnoj banci na propisanom obrascu. Uz zahtev se prilaže dokumentacija navedena u prilogu obrasca zahteva. Propisani obrasci nalaze se na internetskim stranicama Županije www.obz.hr.

Sve informacije o projektu mogu se dobiti u UO za privredu Osječko-baranjske županije, putem telefona 031/ 221-881 ili na e-mail gospodarstvo@obz.hr .

Javni konkurs je otvoren do iskorištenja kreditnog potencijala.

Foto: OBŽ

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.