21/05/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

U Vukovaru održan sastanak Županijskog tima VSŽ za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama

3 min read

U Vukovaru je na Međunarodni dan žena, u maloj županijskoj većnici, održan sastanak Županijskog tima Vukovarsko-sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Iako je od početka borbe za ravnopravnost spolova prošlo više od 200 godina, a žene danas imaju više mogućnosti vezano za odabir zanimanja, profesionalno i akademsko usavršavanje i životni stil, pitanje ravnopravnosti i dalje je otvoreno u raznim sferama društvenog i privatnog života, kao i pitanje usklađivanja “novih” i “starih” rodnih uloga. Žene se i dalje suočavaju sa različitim predrasudama, osudama i ograničenjima koja su nametnuta tradicijom, nasleđem i generacijski prenošenim čvrstim uverenjima o “ženinom mestu” u porodici, zajednici i na radnom mestu – navodi se u saopštenju Tima.

– U svetu i dalje postoji nesrazmer po pitanju ostvarivanja ravnopravnosti žena i muškaraca. I dalje postoje zemlje u kojima žene još uvek nemaju pravo glasa, pravo na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, a ne tako daleko od nas, u pojedinim evropskim zemljama, u pitanje se dovode već stečena prava, kao što je reproduktivno pravo. Iako je važno obeležiti Međunarodni dan žena, takođe je važno kontinuirano podizati svest javnosti i aktivno raditi na ostvarivanju ravnopravnosti spolova sve dane u godini, pre svega osnaživanjem devojčica i žena i edukacijom dečaka i muškaraca, kako bi kreirali društvo u kojem su ljudska prava standard koji se generacijski prenosi – ističu iz Županijskog tima za sprečavanje i brobu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Zahvaljuju se svim hrabrim i upornim ženama, koje su utrle put današnjim lekarkama, pilotkinjama, naučnicama i ostalim ženama na različitim pozicijama i svojim primerom i trudom neposredno omogućile pravo izbora i dale inspiraciju i snagu da se ta borba nastavi, uz poruku ženama da budu hrabre i ustrajne, za sebe, svoje pretkinje, ali i one koje će ih naslediti.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.