Info plus, 10. mart 2023.

Zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić i generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Aleksandar Nakić tokom posete Novom Sadu razgovarali sa predstavnicima Vlade AP Vojvodine o prekograničnoj saradnji.

U Vukovaru održana završna konferencija projekta “Uključivanje i zapošljavanje – faza III”, u sklopu kojeg je Udruženje osoba sa invaliditetom “Vuka” zaposlilo 10 žena na poslovima pomoći u kući i brige za 60 korisnika, članova udruženja.

U Udruženju žena Vukovar održan prvi, teorijski deo edukacije o ekološkoj poljoprivredi za nezaposlene žene.

Komunalno preduzeće “Eko-Dunav” iz Borova 15. marta započinje sa čipovanjem zelenih kanti za mešani komunalni otpad.

Info plus počinje u 17 časova.