U vukovarskoj bolnici opremljena senzorna soba

Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru, uz pomoć donacije Vukovarsko–sremske županije, opremila je senzornu sobu na Odeljenju fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije. Deci su sada dostupni taktilni oblici za hodanje, loptice, poligon za balansiranje, vibrirajući jastuk, terapeutski kamenčići, zvezdane polukugle, razne senzorne lopte i još mnogo toga.

– Zadnje što je događalo u bolnici je ova senzorna soba i zaista od trenutka kada se zamislilo da se ona formira i osposobi je prošlo svega par meseci, dakle četiri. Zajedno sa lekarima i pacijentima smo na kraju došli do potpunog opremanja ove senzorne sobe koja je za decu jako značajna kao i u terapiji određenih problema koju ta deca imaju – rekao je direktor vukovarske bolnice Anto Blažanović, dodavši da ulaganja ima jer bolnicama uvek nešto nedostaje. Pohvaliti se mogu novom zgradom Odeljenja fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije u kojoj će uskoro, kada prođu sve potrebne tehničke potrebe, u funkciji biti i novoizgrađeni bazen.

Cilj opremanja senzorne sobe je omogućiti što celovitiji pristup i uspešnu terapiju deci s motoričko–senzornim smetnjama u razvoju te tako potaknuti njihov senzomotorni, emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj. Samim tim, omogućava im se aktivno i uspešno samostalno učestvovanje u društvenom životu, rekao je doktor Marko Samardžić Ilić, voditelj Odeljenja fizikalne medicine i rehabilitacije u vukovarskoj bolnici.

– Unazad nekog vremena su sve češći razvojni poremećaji kod dece, zbog današnjeg načina života. Samim tim javila se potreba za nekom dodatnom opremom, a jedna od tih problema je sama senzorna integracija. Kod male dece zapravo mozak je taj senzorni aparat do sedme godine koji obrađuje sve te podatke jer deca su naučena da zapravo sve rade osećajem. Čim je senzorika poremećena deca se ne mogu igrati kao druga deca, ne mogu se ni kretati, motorički budu nenaprednija, problem bude i u govoru i u nekim poteškoćama prilikom učenja i drugim stvarima. Već je dokazano, što se ranije krene sa neuro-razvojnom rehabilitacijom tj. rehabilitacijom kod dece, bolji su rezultati kasnije i neke stvari se mogu već i prevenirati i olakšati samoj deci njihov razvoj – rekao je doktor Samardžić Ilić.

Podršku vukovarskoj bolnici u opremanju senzorne sobe i razvoju usluga pružila je Vukovarsko – sremska županija.

– U ovakvim situacijama pogotovo kad je reč o našim najmlađima i onima koji su u potrebi, županija uvek ima sezibiliteta. Vodimo računa da deci, pogotovo onima koji imaju određene poteškoće, omogućimo pravilan razvoj i što raniju dijagnostiku. Ranom dijagnostikom možemo prevenirati puno stvari i ukoliko su terapije pravovremene i stručne, a to u ovom slučaju jeste tako, deca odrastaju potpuno normalno za razliku od slučajeva kada nemaju takvu uslugu. I u vukovarskoj i vinkovačkoj bolnici imamo ove programe jer nastojimo na celoj županiji imati što bolju zdravstvenu negu naših stanovnika – rekao je župan Damir Dekanić prilikom posete otvaranja senzorne sobe u vukovarskoj bolnici.

S.M.

Izvor foto: VSŽ