Od 12,10 emisija o projektu “Daljski patchwork”

Kako bi podigli svest lokalnog stanovništva i šire javnosti o važnosti ponovne upotrebe različitih vrsta otpada, kao efikasne metode upravljanja otpadom i zaštite prirode, Udruženje “Zajedno za zajednicu” je u proteklih šest meseci, u okviru projekta “Daljski patchwork”, provelo 24 radionice. Na radionicama su od starog i odbačenog tekstila, automobilskih guma, limene buradi i plastike izradili upotrebne predmete, poput vrtnog nameštaja, sedalica za stolice i koševa za smeće te suvenire s motivima Dalja. Izdali su i brošuru sa korisnim savetima o prenameni i ponovnoj upotrebi raznog otpada. Projekat je sufinansiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost i Opštine Erdut, koja je i partner na projektu. Više u emisiji koja je na našem programu od 12 časova i 10 minuta.

Foto: Zajedno za zajednicu