10/12/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Javni uvid u poslednje izmene i dopune Prostornog plana Opštine Borovo i Detaljnog plana uređenja centra Borova

3 min read

Od 27. februara do 8. marta u javnoj raspravi nalazi se predlog IV. Izmena i dopuna Prostornog plana uređenja Opštine Borovo i predlog III. Izmena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Borova. U sklopu javne rasprave u opštinskoj većnici u Borovu danas je organizovano javno izlaganje, odnosno javni uvid u ove prostorno-planske dokumente. Prezentaciju su održali predstavnici Zavoda za prostorno planiranje iz Osijeka, kojima je poveren ovaj posao.

Na šta se konkretno odnose izmene i dopune ovih dokumenata, saznali smo od Sande Milas, diplomiranog inženjera arhitekture.

Prema njenim rečima, rađene su izmene i dopune kartografskih prikaza i tekstualnog dela odredbi za provođenje. Ta planska dokumentacija je važna za svaku jedinicu lokalne samouprave, jer se planovima propisuje šta se može raditi, gde i na koji način, tako da se mogu planirati strateški ciljevi, koji će pomoći daljnjem razvoju.

– Što se tiče planova koji su obuhvaćeni ovom dokumentacijom, zbog kojih su i rađene ove izmene i dopune, to je omogućavanje gradnje Doma za starije osobe, novih parkirališnih mesta i parka u centru naselja – rekla je u izjavi za Radio Borovo arhitektica Milas.

Nakon javne rasprave u saradnji sa Opštinom Borovo izrađuje se izveštaj s javne rasprave, koji će biti objavljen i radi Nacrt konačnog predloga, pojašnjava naša sagovornica.

Na temelju Nacrta konačnog predloga Prostornog plana i izveštaja s javne rasprave opštinski načelnik utvrđuje Konačni predlog plana, na koji mišljenje o usklađenosti sa Prostornim planom Vukovarsko-sremske županije treba dati županijski Zavod. Detaljni plan uređenja centra mesta ima nešto kraću proceduru. Nakon što se izradi Konačni predlog on može direktno ići na Opštinsko veće na usvajanje. Nakon toga procedura je završena i planovi se mogu primenjivati.

Javnom izlaganju prisustvovala je i meštanka Ljubica Lazar.

– Živim u centru mesta i želim da nam je Borovo uređeno, pogotovo centar – priča Ljubica.

Primedbe i predlozi, vezano za poslednje izmene i dopune Prostornog plana uređenja Opštine Borovo i Detaljnog plana uređenja centra Borova, mogu se za vreme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primedbi, koja je izložena uz predlog plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno sa 8. martom ove godine, na adresu Opštine Borovo, Glavna br. 3, 32227 Borovo.

D.Z.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.