Feniks Borovo: Redovna izborna skupština udruženja u nedelju 26. februara

Udruženje za uzgoj i zaštitu životinja “Feniks” iz Borova će u nedelju, 26. februara održati svoju 17. redovnu izbornu skupštinu koja će biti održana u prostorijama Kulturnog centra Borovo početkom u 10 časova.
Pored usvajanja izveštaja o dosadašnjem radu, dnevnim redom je predviđeno i donošenje Plana i programa rada za 2024. godinu ta razrešenje postojećih i izbor novih tela upravljanja (izbor predsednika, članova Upravnog odbora i likvidatora)
U pozivu se, između ostalog, navodi da pravo glasa na skupštini prema Zakonu i Statutu udruženja imaju članovi koji su podmirili sve svoje obaveze za 2022. godinu.