24/02/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Evropski dan žrtava krivičnih dela – 22. februar

3 min read

Povodom obeležavanja Evropskog dana žrtava krivičnih dela, 22. februara, Udruženje za podršku žrtvama i svedocima podseća na aktivnosti koje provode od 1. januara 2022. godine u okviru Mreže podrške i saradnje za žrtve i svedoke krivičnih dela i prekršaja u porodici. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave.

Mrežu podrške i saradnje za žrtve i svedoke krivičnih dela čine Ženska soba kao koordinatorska organizacija te deset partnerskih organizacija među kojime je i Udruženje za podršku žrtvama i svedocima. Pomoć i podrška žrtvama i svedocima svih krivičnih dela te prekršaja nasilja u porodici se pruža na području 17 županija u Republici Hrvatskoj.

U Kancelariji Vukovar žrtve mogu saznati svoja prava i dobiti odgovarajuću pomoć i podršku:

– emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima

– psihološko i pravno savetovanje

– pratnju na sud

– pratnju na policiju, državno tužilaštvo i centre za socijalni rad

– podršku osobama koje nisu prijavile krivično delo te podršku nakon završetka sudskog postupka.

Niko nije pripremljen da postane žrtva ili svedok odnosno svedokinja krivičnog dela, stoga je podrška od izuzetne važnosti. Pružanje svih usluga u okviru rada ove Mreže u potpunosti je besplatno za sve korisnike koji se obrate za pomoć i podršku.

Na nivou cele Mreže podrške i saradnje za žrtve i svedoke od 1. januara 2018. do 31. decembra .2022. ukupno je pruženo 28.160 različitih oblika usluga za 3.340 korisnika/ca od toga  se obratilo 83% žena i 17% muškaraca.

U 2022. godini došlo je do porasta broja korisnika /ca za 47% u odnosu na 2021. godinu, a broja pruženih usluga za 37%. U Kancelariju Vukovar najčešće su se obratile žrtve nasilja u porodici u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i Krivičnim zakonom, zatim žrtve pretnje, povrede dužnosti uzdržavanja, telesne povrede, nametljivo ponašanje, prevare, žrtve krivičog dela protiv imovine, žrtve nedozvoljene upotreba ličnih podataka, a takođe su učestali i zahtevi civilnih žrtava rata za ostvarivanje svojih prava.

Evropski dan žrtava krivičnih dela (22. februar) Udruženje za podršku žrtvama i svedocima će obeležiti podelom promotivnih materijala u Vukovaru, a na nivou Mreže podrške i saradnje biće održane online javne akcije putem društvenih mreža.

Žrtve pomoć mogu zatražiti putem telefona 032/639-333, e-mailom: vukovar@pzs.hr ili lično u prostorima Udruženja za podršku žrtvama i svedocima u ulici Ljudevita Gaja 12, Vukovar svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.