Iz MUP-a pozivaju građane da istekle isprave zamene novima

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova sugerišu građanima da bez obzira što odluka o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 još nije doneta već sada zamene svoje istekle lične dokumente, odnosno podnesu zahtev za izradu novih.

Nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj 11. marta 2020. godine, s ciljem smanjenja fizičkih kontakata te zaštite građana i službenika koji provode upravne postupke u policijskim upravama i stanicama, Hrvatski sabor je 7. aprila iste godine po hitnom postupku doneo dopune Zakona („Narodne novine“ 42/20) kako građani, za vreme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne bi morali podnositi zahtev za izdavanje novih isprava.

Reč je o Zakonu o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, Zakona o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, Zakona o dopuni Zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama i Zakona o dopuni Zakona o nabavci i posedovanju oružja građana.
 
Izmenama navedenih Zakona, lične karte, pasoši, vozačke dozvole i oružni listovi, čiji je rok važenja isticao za vreme trajanja epidemije, i dalje su se smatrale valjanima u pravnom prometu unutar Republike Hrvatske, odnosno važenje im je produženo na najduže 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.
 
Dakle, kada se u Republici Hrvatskoj proglasi prestanak epidemije, građani će svoje istekle isprave morati zameniti novima u roku od 30 dana, odnosno u tom roku će morati podneti zahtev za izdavanje novih isprava, navode iz MUP-a.
 
S obzirom da je osobna iskaznica eOI obavezna isprava za hrvatske državljane s regulisanim prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina i one koje su navršili 16 godina i sklopili brak, istekle lične karte građani će biti dužni zameniti novima u roku od 30 dana od proglašenja prestanka epidemije.
 
U protekle gotovo tri godine broj ličnih isprava, kojima je istekao rok važenja, ali se i dalje smatraju važećima, iznosi: 221 387 ličnih karata, 411 905 pasoša i 78 524 vozačkih dozvola. 


Napominju da pasoš i vozačka dozvola nisu obavezne isprave i građani ih ne moraju ishoditi nakon isteka važenja, ako ne nameravaju putovati u zemlje za koje je potreban pasoš, odnosno ako ne nameravaju upravljati vozilom.

Kako bi se nakon proglašenja prestanka epidemije, kada se očekuje da će se veći broj građana odlučiti za podnošenje zahteva za novim ispravama izbegle gužve, savetuju se da već sada, ako ste u mogućnosti, svoje istekle isprave zamenite novima.
 
Za podnošenje zahteva za zamene isteklih ličnih karti (OI)  koristite dostupnu uslugu rezervisanja reda čekanja putem mobilne aplikacije eRedomat, odnosno rezervacija termina za pojedine poslovne procese.

Putem mobilne aplikacije moguće je rezervisati termine za  podnošenje zahteva za izdavanje lične karte, pasoša i vozačke dozvole, za preuzimanje izrađenih OI, pasoša i vozačkih dozvola te regulisanje prebivališta.

Zahteve za izdavanje lične karte (eOI) građani podnose u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici, koja ima upravne poslove, mesno nadležnoj prema prebivalištu dok druge usluge Ministarstva unutrašnjih poslova građani mogu da koriste i preko sistema e-Usluge MUP-a RH i putem sistema e-Građani.  
 
Napominju da osoba, koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtev za izdavanje eOI može podneti u policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici koja obavlja i upravne poslove, mesno nadležnoj prema mestu svog boravišta.
 
Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a kao hrvatski državljanin je ishodovala OI s prebivalištem izvan RH, zahtev za izdavanje OI podnosi u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici u Republici Hrvatskoj koja obavlja i upravne poslove.
 
Iz MUP-a još jednom skreću pažnju građanima na ekonomičnost koju omogućava aktivacija eOI, nakon čega je moguće podneti zahtev za izdavanje pasoša i vozačke dozvole elektronskim putem, dakle bez dolaska u policijske stanice ili uprave. Aktivacijom eOI mogu se koristiti i ostale elektronske usluge dostupne u su u sistemu eGrađani.

Nakon preuzimanja novih OI građani mogu u prostorijama policijskih stanica i uprava koristiti pomoć stručnih osoba za aktivaciju eOI na posebnim konzolama koje su postavljene u većem broju policijskih uprava.

Foto: PU VS