U toku je preventivno-represivna akciju pojačanog nadzora teretnih vozila i autobusa

U ovoj sedmici (od 13. do 19. februara) na svim saobraćajnicama Vukovarsko-sremske županije, saobraćajna policija provodiće preventivno-represivnu akciju pojačanog nadzora teretnih vozila i autobusa.

Akcija se provodi u svim zemljama članicama ROADPOL-a koji tokom cele kalendarske godine, jednom mesečno odredi sedmicu u kojoj će sve članice pojačano postupati po određenim ugrožavajućim faktorima, direktnim uzrocima saobraćajnih nesreća s težim posledicama – na primer: pojačanom postupanju po prekršajima, nepropisne brzine kretanja vozila, konzumacije opojnih droga i alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne upotrebe mobilnog uređaja i slično.

U sedmici pojačanog nadzora teretnih vozila i autobusa kontroliraće, pre svega, prevoz opasnih supstanci, vreme odmora i vožnje vozača te ostala krivična dela i prekršaje.

U prošlogodišnjoj ROADPOL-ovoj akciji nadzora teretnih vozila i autobusa provedenoj od 7. do 13. februara, saobraćajna policija Policijske uprave vukovarsko-sremske kontrolisala je ukupno 47 teretnih vozila i 5 autobusa, prema kojima je primenjeno 16 represivnih mera.