Komunalno preduzeće “Eko-Dunav” iz Borova ima novi broj fiksnog telefona

Iz borovskog komunalnog preduzeća “Eko-Dunav” obaveštavaju korisnike usluga da je zbog promene operatera došlo i do promene telefonskog broja.

Novi fiksni telefonski broj “Eko-Dunava” je 032/443-941.