22/05/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

MUP objavio javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog saobraćaja

2 min read

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog saobraćaja na području Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe na području Republike Hrvatske, u čijem je delokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom, bilo da se radi o državnim, županijskim, lokalnim ili nerazvrstanim cestama.

Udeo sredstava, koji se za realizaciju projekta traži iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog saobraćaja Republike Hrvatske za period od 2021. do 2030., može iznositi najviše 70% ukupnog budžeta projekta, odnosno najviše 93.000 evra.

Sufinansiraće se samo projekti koji se odnose na poboljšanje saobraćajno-tehničkih uslova na saobraćajnici, nivo saobraćajnog elaborata, odnosno projekti kojima se direktno utiče na sigurnost cestovnog saobraćaja, pešačke staze, saobraćajno-tehnička rešenja u blizini škola, dečjih vrtića, igrališta i slično.

Predlagači trebaju dostaviti potpisanu i overenu prijavu sa svim prilozima u jednom primerku na adresu: Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Ilica 335, Zagreb, a rok za dostavljanje prijava je 45 dana od dana objave javnog poziva u Narodnim novinama.

Foto: PU VS

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.