Opština Borovo zaposlila 30 teže zapošljivih žena, koje će od 1. februara brinuti o 180 korisnika, starijih i nemoćnih osoba

U Borovu je održana početna konferencija projekta “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza III” iz Programa zapošljavanja žena “Zaželi”, koji je omogućio zapošljavanje teže zapošljivih žena na poslovima pomoći u kući i brige za starije i nemoćne osobe. Novozaposlene žene u obilazak korisnika kreću 1. februara, najavio je voditelj projekta Miloš Maksimović iz Projekt centra Borovo, koji je i izradio projektni predlog.

– Kroz ovaj projekat zaposlili smo 30 žena koje će raditi na poslovima pomoći u kući i brinuti za ukupno 180 korisnika, starijih i nemoćnih osoba iz Borova. Na projektu su zaposlene još dve osobe, voditelj projekta i asistent, dakle ukupno 32 osobe. Projekat traje osam meseci, a provodi se od 22. decembra 2022. do 22. avgusta 2023. godine dok će žene biti zaposlene na šest meseci, u periodu od 1. februara do 31. jula 2023. godine – kaže Maksimović.

Opština Borovo ovaj projekat provodi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područnom kancelarijom Vukovar i vukovarskim Centrom za socijalni rad.

– U ovoj fazi programa “Zaželi” prednost pri zapošljavanju imale su žene starije od 50 godina, žene žrtve porodičnog nasilja, azilantkinje, lečene zavisnice i druge ranjive grupe žena. Krajnji korisnici su starije osobe s najmanje 65 godina starosti ili mlađe s utvrđenim stepenom invaliditeta, odnosno korisnici koji se nalaze na popisu nemoćnih osoba pri vukovarskom Centru za socijalni rad – pojašnjava Maksimović.

Prvi put priliku za posao na programu “Zaželi” dobila je 58-godišnja Radojka Popović.

– Za mene ovaj posao znači puno zato što živim sa mužem, koji je takođe nezaposlen i ćerkom i njeno dvoje dece. Ćerka jedina ima primanja. I u prošloj fazi ovog projekta konkurisala sam za posao , ali nisam prošla, tako da sam prezadovoljna što sam dobila priliku za posao. Smatram da će nam život sada biti puno bolji – priča Radojka.

Posao je dobila i godinu dana mlađa Anica Smoljanić, koja je takođe prvi put zaposlena na programu “Zaželi”, a dosad je radila uglavnom sezonske poslove.

– Prošlog leta sam radila na brodu, uglavnom samo sezonske poslove – podvlači Anica.

Snežana Kuzmanović (49) radila je i u prethodnim fazama ovog projekta. Iskustva u radu s korisicima su pozitivna.

– Spremamo po kući, peglamo i kuvamo. Odemo kod lekara, u apoteku i trgovinu, sve što je potrebno našim korisnicima – napominje Snežana.

Vrednost projekta je 196.798 evra ili približno milion i 483 hiljade kuna bespovratnih sredstava iz Evropskog socijalnog fonda.

Zahvaljujući ovom projektu Opština Borovo imaće od 1. februara 38 zaposlenih radnika, ističe načelnik Zoran Baćanović.

– Ako uzmemo u obzir brojku da Opština Borovo u ovom trenutku ima osmero zaposlenih, a od 1. februara 38, znamo šta to znači za zaposlenost u Borovu. To je velika stvar. Nadam se da će sledeći javni poziv iz Programa “Zaželi” omogućiti zapošljavanje žena na duži vremenski period, kako je ranije najavljeno na tri godine, što bi omogućilo kontinuitet u provođenju ovog programa – zaključio je načelnik Baćanović.

D.Z.