VSNM VSŽ: Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja za 2023. godinu

Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije objavilo je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja za 2023. godinu.

Pozivaju: građane (grupu od najmanje tri člana), pravne osobe i članove Veća da podnesu predloge za dodelu priznanja Veća.

Plaketu Veće dodeljuje za izuzetna dostignuća, doprinos i zalaganje u oblasti: nauke, kulture, umetnosti, obrazovanja i sporta te društvenog i ekonomskog napretka, od značaja za srpsku zajednicu na području Vukovarsko-sremske županije. Plaketa se može dodeliti istaknutim pojedincima ili drugim pravnim licima iz zemlje ili inostranstva.

Veće Povelju dodeljuje istaknutim pojedincima za životno delo, za njihov ukupan profesionalni, društveni rad i angažovanje u oblastima: nauke, kulture, umetnosti, obrazovanja i sporta te društvenog i ekonomskog napretka od značaja za srpsku zajednicu u Vukovarsko-sremskoj županiji.

Predloge za dodelu Priznanja treba podneti najkasnije do 10. februara 2023. u pisanoj formi i detaljno obrazložene i dokumentovane. Predlozi se mogu lično doneti u Veće, ili poslati poštom na adresu: Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, ulica Eugena Kvaternika broj 1, 32000 Vukovar, s naznakom „Za dodelu priznanja“.

Priznanja će biti dodeljena na slavi Veća, na dan Svetog Simeona Mirotočivog, 26. februara, a dobitnici će biti pisano obavešteni.