Opština Borovo objavila javni poziv za zapošljavanje 30 žena na programu “Zaželi”

Opština Borovo objavila je 27. decembra Javni poziv za zapošljavanje 30 žena na određeno vreme, odnosno period od šest meseci, na projektu “Zaželi” faza III, koje će raditi na poslovima pomoći u kući i brige za ukupno 180 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba u Borovu.

Na poziv se mogu javiti nezaposlene žene s najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prednost imaju žene od 50 i više godina.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Opštine Borovo, Glavna ulica broj 3, 32 227 Borovo.

Takođe, raspisan je i konkurs za radna mesta voditelj/ka projekta i asistent/kinja na projektu.

Više informacija možete pronaći na informativnom portalu Opštine Borovo www.opcina-borovo.hr.