Na Skupštini ZVO usvojen Operativni plan rada i finansijski plan za 2023.

Godina na izmaku za Zajedničko veće opština bila je finansijski stabilna, što je omogućilo ulaganja u obrazovanje na srpskom jeziku i pismu i finansijsku pomoć udruženjima koja okupljaju pripadnike srpske zajednice, u realizaciji brojnih projekata, rekao je na skupštini u Vukovaru predsednik ove institucije Dejan Drakulić.

– Nastojali smo da opremimo naše vrtiće i škole sa didaktičkom opremom, lektirnom građom i svim ostalim što je potrebno za njihov rad i funcionisanje, a obezbedili smo i sredstva za stipendije studentima. Pomogli smo i rad naših kulturnih i sportskih organizacija, KUD-ova i sportskih klubova, a pokrenuli smo i neke sportske manifestacije, poput takmičenja u šahu – rekao je Drakulić u izjavi medijima.

Naglasak je stavio na rad Zajedničkog veća opština u oblasti zaštite ljudskih prava.

– Ona pitanja koja se tiču ljudskih prava, pružanja besplatne pravne pomoći i naše prisutnosti u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županija podigli smo, nadam se, na viši nivo. Imamo plan da se dodatno angažujemo u Belom Manastiru, u našoj Kancelariji koju smo ponovo stavili u funkciju, ali i ostalim opštinama u kojima su Srbi manjina. Naš rad se odnosi i na predlaganje izmena zakona, saradnju sa Agencijom za znanost i obrazovanje, prevođenje udžbenika i, zaista, širok spektar ostalih aktivnosti iz oblasti privrede. U pripremi je i interaktivna karta. Nastojali smo da osavremenimo rad Zajedničkog veća opština, u smislu tehničkog i organizacionog rada – naveo je Drakulić.

Na skupštini Zajedničkog veća opština održanoj u petak u Vukovaru usvojen je Operativni plan rada i finansijski plan za 2023. godinu. Planirani budžet za 2023. iznosi oko 28,5 miliona kuna. – Ovo je, zaista, veliki budžet i iznos. I u narednoj godini značajna sredstva planiramo za kapitalne donacije i ulaganja u opštine s većinskim srpskim stanovništvom. Verujemo da ćemo i na taj način poboljšati uslove rada udruženja građana, ali i potencijale naših opština – zaključio je Drakulić