Javni poziv SKD “Prosvjeta” za dodelu nagrada i priznanja za 2022. godinu

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” iz Zagreba objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu godišnjih nagrada i priznanja za 2022. godinu.

“Sava Mrkalj” je godišnja nagrada za poseban doprinos kulturi Srba u Hrvatskoj. Za nagradu ravnopravno konkurišu autori svih vidova kulturnog stvaralaštva i istaknuti organizatori kulturnog života srpskog naroda. Nagrađuje se delo (knjiga, film, predstava, manifestacija) iz 2022. godine, ali i celoviti doprinos kulturnom stvaralaštvu. Nagrada se sastoji iz umetničkog reljefa sa likom Save Mrkalja, kako ga je zamislio i stvorio Vojin Bakić, i novčanog iznosa o kojem odlučuje Glavni odbor.

“Desanka Đorđević” je godišnja nagrada pojedincu za zasluge u oblasti amaterskog stvaralašva Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”.

“Zlatna značka” je godišnje priznanje koje se dodeljuje u posebnim prilikama istaknutim članovima društva ili zaslužnim pojedincima izvan redova srpske zajednice koji su zadužili društvo, doprinoseći ostvarenju njegovih ciljeva.

Povelja SKD “Prosvjeta” je godišnje priznanje koje se dodeljuje institucijama za doprinos radu i razvoju programa Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”.

Pozivaju sve pododbore društva, pojedince i institucije da Glavnom odboru Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” do 31. decembra upute svoje predloge za dodelu godišnjih nagrada i priznanja. Predlozi se mogu dostaviti na e-mail skdprosvjeta@skdprosvjeta.com, a naknadno poštom na adresu: SKD “Prosvjeta”, Berislavićeva 10, pp 739, 10000 Zagreb ili predati u upravi društva na navedenoj adresi.

Da bi predlog bio razmatran mora sadržavati iscrpno obrazloženje u kojim je, pored ostalog, predlagač dužan ukazati na dosadašnje javne ocene rada predloženog autora u srpskoj i/ili hrvatskoj kulturi.

Godišnje nagrade i priznanja SKD “Prosvjeta” biće svečano uručene dobitnicima na Dan Društva Sv. Savu 27. januara 2023. godine.