Danas govorimo o profesoru Kosti Vujiću 

Ko je bio profesor Kosta Vujić, čovek koji je život posvetio obrazovanju srpske omladine ?Zašto je baš on zainteresovao tri čoveka koja su srpskoj književnosti i kinematografiji podarila jedno od najlepših, i sigurno najgledanije i najčitanije delo „Šešir profesora Koste Vujića“ :Milovan Vitezović, Vladimir Andrić i Zdravko Šotra.Tri čoveka koja su ovekovečila život profesora Vujića i uvela ga u našu stvarnost, zajedno sa njegovim učenicima ili učenike sa njihovim omiljenim profesorom Kostom Vujićem. Bilo kako bilo, sa razlogom….Profesor Kosta Vujić je bio blizak sa svojim đacima. Jedna od njegovih rečenica pri kraju službovanja u gimnaziji je bila: “Nešto mi govori da će se u budućnosti o meni znati samo po tome što sam bio profesor sjajnih budućih imena“. Tako je i bilo…