Održan 9. VUFIS – Vukovarski festival igre i smeha

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i Dana volontera, Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica” Vukovar danas je u Hrvatskom domu u Vukovaru održalo “9. VUFIS – Vukovarski festival igre i smeha”.

Ove godine na festivalu, koji je održan pod pokroviteljstvom Grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije, učestvovalo je oko 150 osoba s intelektualnim oštećenjem, članovi i korisnici osam udruženja i ustanova sa područja Vukovarsko-sremske županije.

– Naše udruženje radi dugi niz godina i kroz rad videli smo da naši korisnici mogu jako puno, međutim to što oni mogu javnost ne vidi. Bila nam je ideja da kroz ovaj festival omogućimo da naši sugrađani i javnost vide bar deo onoga što korisnici mogu i rade. Iz tog razloga smo predložili i organizovali ovaj Vufis, ali ne samo kako bi se videlo šta mi možemo nego šta mogu sva udruženja i ustanove koji na području naše županije pružaju neke od usluga za osobe sa intelektualnim oštećenjem ili decu sa teškoćama u razvoju, kako bi javnosti prezentovali deo njihovog rada. Većinom su to dramski, muzički i plesni nastupi i jedno udruženje se predstavlja svojim sajmom stvaralaštva, odnosno ima štand radova, tako da imamo od likovno-kreativnih radova, do pesme, plesa, glume i svega onog što oni uče i rade. Naše udruženje danas ima plesni nastup korisnika – istakla je Azenić Dubravčić.

Uz mnogobrojne goste, Festival igre i smeha svojim dolaskom podržao je Ozren Catela, predsednik Hrvatskog saveza udruženja osoba s intelektualnim teškoćama, koje broji 32 udruženja i gotovo 5 hiljada članova.

– Ovo puno znači osobama s intelektualnim teškoćama, ali ovakvi događaji puno znače i za lokalnu zajednicu, za sredinu gde se živi jer na ovakav način građani uče da postoje nešto drugačiji ljudi koji žive u našoj sredini, kojim treba pružiti podršku. Koliko će osobe s intelektualnim teškoćama biti uključene često zavisi i od ljudi koji ih okružuju i koji im pružaju kvalitetnu podršku. Svako društvo je razvijeno koliko je u stanju pružati podršku i razumeti nekoga ko je nešto različitiji – naglasio je Catela.

Namera organizatora je da ovakvim susretima doprinesu zajednici, promovišući volonterski rad, potiču socijalizaciju i integraciju korisnika u lokalnu zajednicu te poboljšaju saradnju i razmenu iskustava sa srodnim udruženjima i ustanovama na nivou Vukovarsko-sremske županije.

 

S.M.