Opština Borovo: Prijave za dečje novogodišnje paketiće od 5.-16. decembra

Opština Borovo je i ove godine u svom budžetu obezbedila sredstva za novogodišnje paketiće za svu decu predškolskog uzrasta i učenike Osnovne škole Borovo.

Obaveštavaju roditelje dece predškolskog uzrasta koja ne pohađaju dečji vrtić, da decu mogu prijaviti za dodelu novogodišnjih paketića u Opštini Borovo svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Prijavu dece moguće je izvršiti uz predočenje lične karte roditelja i zdravstvene iskaznice deteta, u periodu od 5. do 16. decembra ove godine.

Pravo na dodelu novogodišnjih paketića imaju deca isključivo sa prebivalištem na području Opštine Borovo.