Započelo delimično paljenje ugašenih rasvetnih tela u Vukovaru

Iz vukovarske gradske uprave saopštili su da su započeli sa delimičnim paljenjem ugašenih rasvetnih tela na području grada.

Radi sigurnosti građana, u zimskim uslovima slabije vidljivosti, doneta je odluka da će se u saobraćajno frekventnijim ulicama pojačati javna rasveta.

Dinamika paljenja rasvetnih tela je takva da će se krenuti od rubnih delova grada prema centru, a za kompletno izvršenje ovog posla potrebno je 20-ak dana.

Sa ciljem racionalnog trošenja javnih sredstava, javna rasveta na šetalištima i manje frekventnim ulicama i dalje ostaje redukovana, navode iz Grada Vukovara.