22/09/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Naredba o merama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području RH

2 min read

Naredba o merama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske koja je objavljena u Narodnim novinama broj 135/2022., danas je stupila na snagu. Mere se odnose na područje cele Republike Hrvatske, a određuju obavezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se sprečio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezno je provođenje higijenskih i biosigurnosnih mera u uzgojima peradi.

U zonama ograničenja (zona zaštite i zona nadziranja) određenim zbog pojave visokopatogene influence ptica na području Zagrebačke županije, zabranjeno je premeštanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda i drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica.

U svrhu ranog otkrivanja visokopatogene influence ptica veoma je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apeluje na odgovorno ponašanje svih vlasnika peradi i ptica u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se sprečila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi te širenje ove bolesti i time umanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i privredi.

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je 24-časovnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu prijaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.