Opština Trpinja sufinansira kupovinu kuće mladim porodicama

Opština Trpinja je ove godine donela Meru sufinansiranja kupovine porodičnih kuća za mlade porodice na području opštine Trpinja za koju je u svom budžetu predvidela 300 hiljada kuna.

Od dana raspisivanja Javnog poziva 19. septembra do dana donošenja odluka opštinskog načelnika o dodeli sredstava 19. oktobra, pristiglo je šest zahteva za subvenciju. Ukupan iznos sredstava dodeljenih odlukama opštinskog načelnika je 113.017,50 kuna, a budući da predviđena sredstva nisu do kraja utrošena, poziv je otvoren do njihovog iskorištenja odnosno do kraja 2022.godine.

Opština Trpinja sufinansira kupovinu kuća za mlade porodice u iznosu od 22.603,50 kuna odnosno 3.000 evra po korisniku. Uslovi su da podnosioci zahteva u trenutku podnošenja zahteva za subvenciju nisu stariji od 40 godina, da su sklopili kupoprodajni ugovor o kupovini kuće od 1.juna 2021. godine nadalje i da je kuća kupljena na području opštine Trpinja.

D.Bošnjak