22/09/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Radionicama projekta “Proaktivna mreža” jača se kapacitet organizacija civilnog društva

3 min read

U organizaciji Proni centra za socijalno podučavanje i partnera Nansen dijalog centra Osijek, ISKRE Woldorfske inicijative Osijek i Evropskog doma Vukovar, u prostorijama odeljena za mlade Spajalica Gradske biblioteke Vukovar, održana je jedna od niza radionica u sklopu projekta “Proaktivna mreža”, iz Poziva jačanje organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Današnja tema tiče se podizanja javne svesti kao jedne od tri glavne teme organizacija civilnog društva.

– Radi se na nizu osnaživanja kako bi krajnji cilj bio oformiti mobilne terenske timove koji će ići u zajednicu i u ovo vreme kada nas snalaze različite vrste kriznih situacija, snimiti situaciju i videti kako se može prevenirati i kako se može pomoći ljudima. A na osnovu tih nalaza radićemo razne volonterske aktivnosti – rekla je Sanja Vuković, direktorica Proni centra.

Radionice su namenjene volonterima organizacija civilnog društva koji se obučavaju da pomognu ljudima u raznim kriznim situacijama od migrantske krize, preko poplava, zemljotresa, Covida do zbrinjavanja izbeglica iz Ukrajine.

U sklopu projekta “Proaktivna mreža” održana je i Akademija rada u zajednici.

– Što se tiče samih izobrazbi u neformalnom obliku ovaj program je nešto novo. Akademija se sastoji od određenog bloka predavanja koji sadrži temu “pomoć pomagačima” jer se ovde radi o ljudima koji su volonteri, a ne profesionalci. U sklopu toga želimo raditi i nešto što nigde ne postoji: ni jedna organizacija, uključujući Crveni krst, nema protokol o postupanju organizacija civilnog društva u kriznim situacijama. Kada se zadesi kriza, uglavnom ne znamo šta radimo ni gde smo, koja nam je uloga i onda dolazi do toga da ljudi samoinicijativno kreću u neke rizične situacije, što bismo voleli izbeći i kad nije krizna situacija napraviti preduslove da se znamo nositi sa tim situacijama – pojasnila je Vuković.

Jedan od partnera u projektu je Nansen dijalog centar Osijek.

– Naša uloga je doprineti razvoju mreže iz naše perspektive. Bavimo se interkulturnim obrazovanjem i imali smo dosta veliki udeo u pripremi i implementaciji Akademije za razvoj zajednice. Danas učestvujemo tako što pratimo deo koji nam je pripremio Evropski dom. Ovo je jedna vrlo važna i interesantna tema kako uticati na javnu svest tako da na neki način gradimo naše kapacitete – rekao je Igor Đorđević iz Nansen dijalog centra Osijek.

Ukupna vrednost projekta je nešto više od 470 hiljada kuna, finansiran je sredstvima Evropske unije iz Evropskog socijalnog fonda – 85% i sredstvima Državnog budžeta Republike Hrvatske – 15 %.

S.M.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.