Vatromraz priprema paketiće, prijave od 13. novembra do 11. decembra 2022.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo i ove godine organizovaće humanitarnu akciju podele novogodišnjih paketića za svu decu s prebivalištem u Opštini Borovo od navršene prve godine života do osnovnoškolske dobi, završno s osmim razredom osnovne škole.

Iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo obaveštavaju roditelje, odnosno staratelje da decu mogu prijaviti za paketiće dolaskom u prostorije DVD-a Borovo počevši od nedelje 13. novembra do najkasnije 11. decembra ove godine.

Prijave se mogu izvršiti svakog četrvtka od 18 do 19 časova i svake nedelje u vremenu od 9 do 11 časova. Prijavljeni će dobiti kupon koji je potrebno pokazati prilikom preuzimanja paketića od Vatromraza.

Iz DVD-a Borovo pozivaju sve fizičke i pravne osobe koje to žele da se u skladu s mogućnostima uključe u akciju doniranjem novčanih sredstava uplatom na IBAN HR 2525000091102030481 sa naznakom “Za akciju Vatromraz” ili ličnim dolaskom u prostorije DVD-a Borovo.