Besplatna pravna pomoć Zajedničkog veća opština i u novembru

Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština i tokom novembra pruža besplatnu pravnu pomoć građanima u opštinama koje su u sastavu Zajedničkog veća opština.

U sredu, 9.novembra od 9 do 12 časova, pravnici Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština boraviće u Opštini Borovo, 16.novembra odlaze u Jagodnjak, a 23.novembra u Opštinu Erdut sa sedištem u Dalju. Meštani Negoslavaca im se mogu obratiti 30.novembra, a stanovnici Šodolovaca, 7.decembra od 9 do 12 časova.

Besplatna pravna pomoć podrazumeva primarnu pravnu pomoć kao što su opšta pravna informacija, pružanje pravnih saveta, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim telima, Evropskim sudom za ljudska prava, međunarodnim organizacijama, pravnu pomoć u vansudskom mirnom rešavanju sporova i drugo.