Info plus, 2. novembar 2022.

Predsednik Republike Zoran Milanović primio predstavnike Hrvatskog udruženja za promovisanje prava pacijenata, koji traže izradu novog zakona o pravima i obavezama pacijenata.

Na portalu e-Građani dostupne nove usluge HZMO-a.

Starije osobe često su žrtve prevara putem ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, o čemu smo razgovarali sa Melitom Bošnjak iz vukovarske kancelarije Udruženja za podršku žrtvama i svedocima.

Povodom Međunarodnog dana volontera 5. decembra Proni centar za socijalno podučavanje dodeliće godišnje volonterske nagrade u četiri kategorije. Konkurs za volonterske nagrade otvoren je do 7. novembra.

Info plus počinje u 17 časova.