Poziv korisnicima iz Borova, koji imaju pravo na pakete sa hranom, da 24. oktobra dođu u malu salu KC Borovo i dostave potrebnu dokumentaciju.

Poziv korisnicima iz Borova, koji imaju pravo na pakete sa hranom, da 24. oktobra dođu u malu salu KC Borovo i dostave potrebnu dokumentaciju

Humanitarno udruženje “Duga” iz Vukovara započinje sa podelom paketa hrane u okviru treće faze projekta “Kap dobrote”. Projekat čija je vrednost 3,6 miliona kuna sufinansiran je sredstvima Evropske unije iz Fonda evropske pomoći za najugroženije (FEAD). Nakon prve od pet podela paketa hrane u Vukovaru, od idućeg meseca podela paketa biće organizovana i po opštinama, najavila je predsednica Udruženja Tamara Mikulić.

U planu je podela 13.300 paketa hrane, 1300 paketa za decu do 15 godina i 12 hiljada paketa za starije. Pravo na pakete imaju osobe starije od 65 godina, ali i mlađe, samci i porodice koje ne primaju zajamčenu minimalnu naknadu, sa primanjima za samca do 2.500 kuna, odnosno do 1.500 kuna po članu porodice, kao i samci i porodice, primaoci zajamčene minimalne naknade, kojima je to pravo utvrđeno rešenjem nadležnog Centra za socijalni rad.

Iz Humanitarnog udruženja “Duga” u dopisu koji je dostavljen u redakciju Radio Borova pozivaju pojedince i porodice iz Borova, koje udovoljavaju kriterijumima, da u ponedeljak, 24. oktobra u vremenu od 9 do 11 časova dođu u malu (plavu) salu Kulturnog centra Borovo i donesu svu potrebnu dokumentaciju, kako bi napravili konačnu listu osoba koje će primiti pomoć u vidu paketa. Tom prilikom svi treba da predoče dokaze o primanjima, potvrdu o visini primanja iz Porezne uprave i fotokopiju lične karte, penzioneri i zadnji odrezak od penzije, a primaoci zajamčene minimalne naknade uz navedene dokumente i kopiju važećeg rešenja Centra za socijalni rad.

Projekat se provodi na području grada Vukovara i još sedam opština (Trpinja, Borovo, Negoslavci, Bogdanovci, Tovarnik, Tompojevci i Lovas).

Tokom 10 meseci planirano je 40 podela, naizmenično po pet na području Vukovara, odnosno opština.

Humanitarno udruženje “Duga”, koje je osnivač Socijalne samouposluge u Vukovaru, od 2018. godine sa ugovorenim projektima povuklo je više od 12 miliona kuna iz fondova Evropske unije.

D.Z.