Održana Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika opština Vukovarsko-sremske županije

U Palati Srem u Vukovaru danas je održana Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika opština Vukovarsko-sremske županije, na kojoj se, između ostalog, razgovaralo o organizaciji javnog školskog prevoza.

– Imamo nekoliko modela o kojima će se razgovarati. Želim dobiti povratnu informaciju šta ljudi na kraju žele jer školski prevoz pokriva samo školarce, nešto je povoljnija opcija nego javni prevoz, ali on pokriva sve stanovnike tako da ćemo videti kakvi će biti zaključci u saglasnosti s drugim županijama ćemo doneti odluku u kojem smeru ići – rekao je župan naše županije Damir Dekanić.

Jedan od tema bio je i turizam koji kako je rekao župan Dekanić kaska za drugim delovima Hrvatske.

– Želimo staviti težište na razvoj turizma, na razvoj privrede, na razvoj prerađivačke industrije i to je jedan deo priče kojim želimo da zaokružimo celinu kroz turističku priču. Mislim da tu imamo jako puno prostora i želim sve jedinice lokalne samouprave potaknuti da svaka u svom delu autonomno ima svoj razvoj pa da ga onda objedinimo na nivo cele županije – pojasnio je župan.

Javne pozive koji su trenutno u toku i koji su namenjeni jedinicama lokalne samouprave i županijama predstavila je direktorica Razvojne agencije Vukovarsko-sremske županije, Zrinka Čobanković, koja je izdvojila Konkurs Ministarstva turizma koji se finansira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a odnosi se na ulaganja u javnu turističku infrastrukturu.

– Sredstva su vrlo izdašna, mogu se finansirati posetiteljski centri u vidu valorizacije infrastrukture, kulturne i prirodne baštine, gastronomske i enološke ponude. Minimalna vrednost koja se može dobiti je od 8 miliona kuna do 50 miliona kuna. Druga grupa ulaganja je u aktivnosti aktivnog turizma: sve što je vezano za sportske aktivnosti koje su u funkciji turizma, u planinarske objekte, u toplice i zdravstveni turizam odnosno u bolnice koje se bave s time. Minimalna vrednost je od 9 miliona do čak 130 miliona bespovratnih sredstava. Omer je 100% što znači da jedinice lokalne samouprave u ovom trenu moraju imati spremnu tehičo-projektnu dokumentaciju. U fazi prijave moraju imati pravomoćnu građevinsku dozvolu i studiju izvodljivosti, dok su svi ostali popratni dokumenti koje trebaju priložiti navedeni u uputama za prijavitelje – rekla je Čobanković.

Tema koordinacije bile su i izmene Zakona o lovstu čije će izmene ići u nekoliko smerova od kojih je najvažniji onaj da će se ići u promene stavki, kojima su županijama, prema starom zakonu iz 2019. godine oduzeta sredstva, u iznosu od oko pola miliona kuna, a koje jedinica lokalne samouprave treba vratiti vlasnicima zemljišta koji nemaju pravo na lov, lokalnoj zajedici, lovoovlaštenicima i lovačkim udruženjima.

– Drugi smer će biti tehnička poboljšanja u vezi nadležnosti županijskih skupština i župana. Gledaćemo da se u zakon stavi zaštita staništa i biološka raznolikost i da se reši najveći problem,a to su štete u saobraćaju i u poljoprivredi. Trenutno kako stvari stoje uvek su bili lovoovlaštenici krivi, tako da bi zakon trebao propisati neke stvari gde bi onda naterali osiguravajuće kuće da se napravi obavezna polica osiguranja. U tom slučaju bi bilo dovoljno novaca tako da verujem da bi se i to moglo napraviti – pojasnio je Buhač.

S.M.