Besplatna pravna pomoć u Udruženju žena Vukovar

Udruženje žena Vukovar provodi projekat “Stvaranje jednakih mogućnosti kroz pružanje pravne pomoći” finansiran sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ovim putem pozivaju sve zainteresovane osobe koje pripadaju osetljivim društvenim grupama (žene žrtve porodičnog nasilja, starije i nemoćne osobe, pripadnike nacionalnih manjina i druge osobe u potrebi prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći) kojima je potreban pravni savet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima i pravna pomoć u vansudskom mirnom rešavanju spora da im se obrate svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Kontaktirati iz mogu na broj telefona 032/421-191, na mail udruženja: info@udzvu.org ili posetiti na adresi: ulica Brune Bušića 74 u Borovu naselju.