Info plus, 12. oktobar 2022.

Evropski dom Vukovar sa partnerima organizovao u Gradskom muzeju Vukovar dva događaja na temu “Mir i kako ga sačuvati”, koji je okupio članove Antiratne kampanje Hrvatske i mirovnih aktivista rođenih nakon ratova 90-ih.

Zajedničko veće opština posetio srpski političar, pravnik i privrednik Nebojša Leković koji je s predsednikom ove institucije Dejanom Drakulićem razgovarao o modalitetima pomoći Srbima na istoku Hrvatske.

Iako su u Opštini Erdut među prvima krenuli sa odvojenim prikupljanjem otpada na kućnom pragu i edukacijom lokalnog stanovništva, problema na terenu i dalje ima, a tokom pandemije koronavirusa, umesto da se smanjuje, povećala se i količina mešanog komunalnog otpada.

Info plus počinje u 17 časova.