RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Opština Borovo raspisala konkurs za prijem u službu administrativnog referenta

2 min read

Opština Borovo raspisala je 30. septembra konkurs za radno mesto administrativnog referenta u Jedinstvenom upravnom odeljenju Opštine Borovo, na neodređeno vreme i uz obavezni probni rad u trajanju od tri meseca.

Kandidati moraju biti punoletni, imati hrvatsko državljanstvo i biti zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mesta za koje se prijava podnosi. Za obavljanje poslova administrativnog referenta moraju imati završenu srednju stručnu spremu, upravnog ili ekonomskog smera, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavati rad na računaru i imati položen državni stručni ispit.

Iz Opštine Borovo napominju da konkurisati mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godinu dana od dana prijema u službu.

Na konkurs se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od 8 dana od objave konkursa u Narodnim novinama, odnosno zaključno sa 13. oktobrom. Mogu se poslati poštom na adresu Opštine Borovo, Glavna broj 3, 32227 Borovo ili predati u Opštini Borovo.

Više o ovom konkursu zainteresovani mogu saznati na mrežnim stranicama Opštine Borovo.

| Newsphere by AF themes.