U Hrvatskoj na snazi pojačane preventivne mere s ciljem sprečavanja afričke svinjske kuge

Nakon što je početkom septembra Republika Srbija putem ADIS sistema prijave bolesti Evropske unije prijavila 40 izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) kod domaćih i divljih svinja u više okruga u Srbiji, iz Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske podsećaju da su u Hrvatskoj i dalje na snazi pojačane preventivne mere.

Glavni cilj tih mera je održavanje statusa zemlje slobodne od afričke svinjske kuge i rano otkrivanje unosa virusa, kako bi se pravovremeno u slučaju pojave bolesti provele mere radi sprečavanja daljeg širenja. Stoga pozivaju sve posednike svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mera i da svaku prijavu bolesti i uginuće odmah i bez odlaganja prijave svojim veterinarima.

Strogo je zabranjeno unošenje proizvoda životinjskog porekla na farme svinja, prevoz svinja u prevoznim sredstvima koja nisu očišćena, oprana i dezinfikovana, premeštanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije (svedočanstva o zdravstvenom stanju i dokumentacije o premeštanju), kao i držanje svinja na neregistrovanim gazdinstvima na otvorenom bez odobrenja veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, kao i zakopavanje lešina i nusproizvoda životinjskog porekla.

Uginule svinje i nusproizvodi životinjskog porekla zbrinjavaju se isključivo putem registrovanih prevoznika nusproizvoda, u odobrenim objektima za zbrinjavanje nusproizvoda (kafilerijama).

Posednici su dužni voditi ažurnu evidenciju Registar svinja na farmi, podsećaju iz Ministarstva poljoprivrede. Napominju da posednici svinja, koji se ne budu pridržavali propisanih mera, neće moći ostvariti pravo na nadoknadu štete za usmrćene svinje u slučaju pojave afričke svinjske kuge.

Lovoovlaštenici su dužni da se pridržavaju biosigurnosnih mera pre, tokom i nakon lova, da aktivno traže i prijave ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svaku pronađenu uginulu divlju svinju (uključujući i stradale u saobraćaju i odstreljene bolesne) u svrhu pretraživanja na ASK.

U slučaju pojave afičke svinjske kuge ugrožena je celokupna svinjogojska proizvodnja u Republici Hrvatskoj pa je od opšteg interesa da se pojava ove bolesti spreči, a u slučaju njene pojave da se što ranije otkrije kako bi posledice izbijanja bile svedene na najmanju moguću meru, navode u saopštenju iz Ministarstva poljoprivrede.

ASK je kontagiozna virusna zarazna bolest isključivo domaćih i divljih svinja, koja se manifestuje u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost svinja može dostići i 100%. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, ali se vrlo brzo širi bez obzira na granice te ima ozbiljne socioekonomske i javnozdravstvene posledice, što ima izrazito negativan uticaj na međunarodni promet svinja, svinjskog mesa i proizvoda.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede RH