Zajedničko veće opština: Drugi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći građanima

Spread the love

Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština 21.septembra počinje s novim ciklusom pružanja besplatne pravne pomoći građanima u opštinama koje su u sastavu Zajedničkog veća opština.

– Mnogi građani nisu u mogućnosti, što iz zdravstvenih razloga ili razloga materijalne prirode, da dođu u naše sedište u Vukovaru. Zato na ovaj način želimo da izađemo tim građanima u susret i da dođemo u njihovu opštinu kako bi saslušali njihove probleme i pomogli im pravnim savetima – kaže predsednik Odbora Miloš Ratković.

– Besplatna pravna pomoć podrazumeva primarnu pravnu pomoć kao što su opšta pravna informacija, pružanje pravnih saveta, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim telima, Evropskim sudom za ljudska prava, međunarodnim organizacijama. Pravnu pomoć u vansudskom mirnom rešavanju sporova…Većinom je to pravna informacija jer ljudi često ne znaju da li imaju neka prava i na koji način ta prava mogu da ostvare – pojašnjava Ratković.

Kao i proletos, besplatna pravna pomoć biće organizovana u dva kruga, na način da će pravnici Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština svake srede od 9 do 12 časova boraviti u drugoj opštini. Pravni tim će 21.septembra biti u Markušici, a 28.septembra u Borovu. Prve srede u oktobru odlaze u Jagodnjak, 12.oktobra u Erdut, sedam dana kasnije u Negoslavce, a 26.oktobra u Šodolovce. U novembru i decembru planiran je drugi krug poseta.